Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Urban Surface Design

Ние помагаме во создавањето на современа градската средина

Инфраструктурата и зелените зони ја дефинираат атмосферата на градот. Денес, сè повеќе населени места обрнуваат внимание на создавање на благопријатна околина која не само што го одредува квалитетот на животот, туку има и модерна и естетска визија. Во развојот на урбанистичките проекти, заштитата на животната средина и трајните решенијата се од особено значење.


Изберете една од апликациите за да дознаете повеќе за производите на ACO или преземете интерактивно портфолио на ACO Urban Surface Design.

Архитектонски концепции