Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO GRP резервоари за собирање на опасни материи овозможуваат собирање и празнење на опасни течности во случај на несреќа.

ACO GRP Tank

Резервоар за собирање опасни материи:

• Изработено од фиберглас
• За складирање на големи количини
• Мала тежина
• Висока издржливост
• Голема длабочина на инсталација
• Висока хемиска отпорност

Обем на
каловата јама
l
Влез / Излез
DN / OD
mm
Вкупен обем
l
H1
mm
H2
mm
D1
mm
D2
mm
T tank
mm
L
mm
Тежина
kg
Арт. бр
30002003034103098012001220290328016012800.01
650020065591630158018001820290314536012801.01
10000250100011580153018001820340470553012802.01
15000250150031880183021002120340506580012803.01
200003152015518151765210021204056865102012804.01
300003153026019451895220022203759260105012805.01
4000040040008186018102200222046012260141512806.01
5000040050001223021802570259046011000150012807.01
7000040071461223021802570259046015700228012808.01
Надградба и капак со класа на оптоварување А15, според БДС EN 124
Надградба и капак со класа на оптоварување В125, според БДС EN 124
Надградба и капак со класа на оптоварување D 400, според БДС EN 124