Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Услугите на АСО - друга предност на одличните системски решенија

Ние сме професионалци во сите аспекти на управување со површинските води. Секогаш сме среќни кога ја обезбедуваме нашата меѓународна експертиза на нашите клиенти, како и на архитекти, дизајнери и професионалци во градежништвото.

Ние нудиме различни услуги и консултации за секоја фаза од вашиот проект - од проектирањето и спецификациите до конструкција и одржување. Посветуваме посебно внимание на стручната обука на професионалци во областа на градежништвото.

Design

Проектирање и оптимизација

 • Системски решенија
 • Детали за производи и нивна инсталација
 • Хидраулични пресметки
 • Спецификации
 • Оптимизација на проекти

Support

Одржување на објектот

 • Надзор на проектот
 • Обуки за инсталација
 • Инструкции за инсталација
 • Техничка документација

Care

Мониторинг и сервиз

 • Надзор на проектот
 • Обуки за одржување
 • Упатства за одржување
 • Сервиз