Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Сите АСО сепаратори за нафтени производи одговараат на БДС EN 858: 2003. Тие се хидраулично тестирани и имаат сертификат од независна лабораторија.

ACO Oleopass G

Надградба и капак со класа на оптоварување А15, според БДС EN 124
Надградба и капак со класа на оптоварување В125, според БДС EN 124
Надградба и капак со класа на оптоварување D 400, според БДС EN 124
Арт. бр.ОписПроток
l/s
Макс.
проток
l/s
H1
mm
H2
mm
D1
mm
D2
mm
T tank
mm
Тежина
kg
DN
mm
Обем на талог
Обем масла
l
Вкупен обем
l
12520.01Oleopass G NS6/600660870770150017208301953006001711370
12521.01Oleopass G NS6/1200660122011201500172082521230012001711990
12522.01Oleopass G NS6/1800660157014701500172082523030018001712440
12523.01Oleopass G NS8/800880990890150017208252023008001711575
12524.01Oleopass G NS8/1600880144013401500172082522530016001712370
12525.01Oleopass G NS8/2400880189017901500172082524530024001713170
12526.01Oleopass G NS10/1000101001120102015001720101021540010001711800
12527.01Oleopass G NS10/2000101001680158015001720101024540020001712360
12528.01Oleopass G NS10/300010100224021401500172097027040030001713350
12532.01Oleopass G NS15/150015150107097022002440122047040015004443700
12533.01Oleopass G NS15/3000151501435133522002440121549040030004445060
12535.01Oleopass G NS20/2000202001360126022002440137051040020005704165
12536.01Oleopass G NS20/4000202001890179022002440137056040040005706750
12537.01Oleopass G NS20/6000202002410231022002440137061540060005708750
12538.01Oleopass G NS30/3000303001630153022002440136053550030006125800
12539.01Oleopass G NS30/6000303002420232022002440136062050060006128800
12540.01Oleopass G NS30/90003030032103110220024401360700500900061211800
ACO. we care for water

Footer

TOP

За нас

Силен бренд ширум светот. АСО гарантира професионално одводнување, економичен пречистување, контролирано ослободување и повторна употреба на вода.

Научете повеќе...

ACO низ светот

АСО има канцеларии во над 40 земји и над 30 производствени капацитети на шест континенти.

Контакти

ACO Building elements Ltd.

Скопje, Северна Македониja

office@aco.mk | +389 70 335517


Контакти