Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Сите АСО сепаратори за нафтени производи одговараат на БДС EN 858: 2003. Тие се хидраулички тестирани и сертифицирани од независна лабораторија.

ACO Oleopator P

Полиетиленски сепаратори за нафтени производи:

• За вградување во земјата
• Класи на оптоварување од А15 до D400
• Номинални големини од 3 до 10 l / s
• Загарантирана структурна стабилност за 50 години
• Класа I, според БДС EN 858: 2003 (<5 mg / l)
• Заштита против максимално ниво на подземните води
• За откриени паркинзи

Класи на оптоварување според примената.

Структурна стабилност, загарантирана за 50 години.

Заштита против максимално ниво на подземните води.

Надградба со рамка и капак со класа на оптоварување А15, според БДС EN 124
Надградба и капак со класа на оптоварување В125, според БДС EN 124
Надградба и капак со класа на оптоварување D400, според БДС EN 124
Арт. Бр.ОписПроток
l/s
H
mm
FE
mm
FS
mm
Тежина
kg
DN
mm
Обем на талог
l
Обем масла
l
Вкупен обем
l
3903.90.00Oleopator P NS3 SF4503137735737767100450240775
3913.90.00Oleopator P NS3 SF6703159436438483100670240995
3923.90.00Oleopator P NS3 SF95031865365385841009502401280
3906.90.00Oleopator P NS6 SF6606159438440490150660235970
3916.90.00Oleopator P NS6 SF12106212938940910115012102351525
3908.90.00Oleopator P NS8 SF82081865385405941508202601250
3910.90.00Oleopator P NS10 SF108010212938940910515010802601615