ACO Infrastructure

Инфраструктурните проекти се предизвик за професионалците со нивниот обем и во исто време, високи барања во однос на безбедноста, функционалноста, одржливоста и грижата за животната средина.


Како лидер на пазарот со долгогодишно меѓународно искуство, АСО нуди иновативни решенија за управување со површинска вода за автопати, тунели, мостови и патишта. Високиот квалитет на нашите производи и нашата стручна експертиза го поддржуваат дизајнирањето и изградбата на инфраструктурни проекти со загарантирана безбедност и функционалност во согласност со европските стандарди.

TOP