Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Капаци за шахти и улични отоци

АСО е водечки производител на производи од леано железо. Нашите леарници произведуваат висококвалитетни елементи за изградба на патишта и одводнување, благодарение на иновативните ни технологии и горда традиција во леењето на железо, иницирана во 1652 г.Капаците за шахти за ревизија и решетки за отоци на АСО се одликувани со знакот за квалитет RAL GZ 692. Според овој стандард се спроведуваат дополнителни тестови на производот освен наведените во сеопшти норми како на пр. EN 124.

ACO Multitop

• Само-израмнувачки капаци за шахтите од леано железо
• Заштита од вандализам
• Анти-лизгачка површина за оптимална безбедност
• Опција за визуелизација на грб или лого

ACO Combipoint

• Улични отоци со пружинско и телескопско тело
• Само-израмнувачки решетки од леано железо
• Тотална адаптација на телото на шахтата
• Заштита од вандализам

ACO BridgeDrain

• Изработени од леано железо за висока издржливост
• Класа D400 според БДС EN 124
• Висок хидрауличен капацитет
• Заклучување без болт за заштита од инциденти
• Гумени заптивки за да се спречи абење
• Опција за странично внесување на вода за време на изградбата
• Сигурна врска со хидроизолација