Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Капаци за шахти и улични отоци

АСО е водечки производител на производи од леано железо. Нашите леарници произведуваат висококвалитетни елементи за изградба на патишта и одводнување, благодарение на иновативните ни технологии и горда традиција во леењето на железо, иницирана во 1652 г.Капаците за шахти за ревизија и решетки за отоци на АСО се одликувани со знакот за квалитет RAL GZ 692. Според овој стандард се спроведуваат дополнителни тестови на производот освен наведените во сеопшти норми како на пр. EN 124.

ACO Multitop

• Само-израмнувачки капаци за шахтите од леано железо
• Заштита од вандализам
• Анти-лизгачка површина за оптимална безбедност
• Опција за визуелизација на грб или лого

ACO Combipoint

• Улични отоци со пружинско и телескопско тело
• Само-израмнувачки решетки од леано железо
• Тотална адаптација на телото на шахтата
• Заштита од вандализам

ACO BridgeDrain

• Изработени од леано железо за висока издржливост
• Класа D400 според БДС EN 124
• Висок хидрауличен капацитет
• Заклучување без болт за заштита од инциденти
• Гумени заптивки за да се спречи абење
• Опција за странично внесување на вода за време на изградбата
• Сигурна врска со хидроизолација

ACO. we care for water

Footer

TOP

За нас

Силен бренд ширум светот. АСО гарантира професионално одводнување, економичен пречистување, контролирано ослободување и повторна употреба на вода.

Научете повеќе...

ACO низ светот

АСО има канцеларии во над 40 земји и над 30 производствени капацитети на шест континенти.

Контакти

ACO Building elements Ltd.

Скопje, Северна Македониja

office@aco.mk | +389 70 335517


Контакти