Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Серијата сливници на мостот од леано железо ACO BridgeDrain гарантира оптимална отпорност, висок хидрауличен капацитет и сигурна врска со хидроизолација на мостови плоча.

ACO BridgeDrain

Дождовни сливници направени од леано железо за мостови:

• Изработено од трајно леано железо
• Класа D400 според БДС EN 124
• Висок хидрауличен капацитет
• Заклучување без завртки за заштита од инциденти
• Гумени заптивки за да се спречи абење
• Опција за странично внесување на вода за време на изградбата
• Сигурна врска со хидроизолација

YouTube Thumbnail Bridge Drain
Решетка 300/500 со вертикално празнење
Решетка со хоризонтално празнење 300/500
Решетка 500/500 со вертикално празнење
Решетка 500/500 со хоризонтално празнење
ACO BridgeDrainpdf
ACO Multitop HSD2 за мостови со страничен одвод DN110, h=85-160 ммpdfdwg
ACO Multitop HSD2 за мостови со страничен одвод DN150, h=85-160 ммpdfdwg
ACO Multitop HSD-2 300 x 500 со вертикален одвод DN150, класа D 400pdfdwg
ACO Multitop HSD-2 300 x 500 со вертикален одвод DN150, класа D 400pdfdwg
ACO Multitop HSD-2 300 x 500 со вертикален одвод DN150, Variopdfdwg
ACO Водоприемник за насипни мостове 260x500 за бетонска плоча со дебелина d=300 mm класа D400 pdfdwg
ACO Multitop 300 x 500 mm, хоризонтален одвод DN150, класа D400 детал за инсталацијаpdfdwg
АСО Multitop 300 x 500 mm, вертикален одвод DN150, класа D400 детал за инсталацијаpdfdwg
ACO Multitop HSD 2 од леано железо DN/OD 160 со решетка со димензии 300 х 500 mm, класа D400, со хоризонтално празнењеpdfdocx
ACO Multitop HSD 2 од леано юелезо DN/OD 160 со решетка со димензии 300 х 500 mm, класа D400, со вертикално празнењеpdfdocx
Декларација за карактеристики на градежен производ ACO BridgeDrainpdf