Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Серијата сливници на мостот од леано железо ACO BridgeDrain гарантира оптимална отпорност, висок хидрауличен капацитет и сигурна врска со хидроизолација на мостови плоча.

ACO BridgeDrain

Дождовни сливници направени од леано железо за мостови:

• Изработено од трајно леано железо
• Класа D400 според БДС EN 124
• Висок хидрауличен капацитет
• Заклучување без завртки за заштита од инциденти
• Гумени заптивки за да се спречи абење
• Опција за странично внесување на вода за време на изградбата
• Сигурна врска со хидроизолација

Решетка 300/500 со вертикално празнење
Решетка со хоризонтално празнење 300/500
Решетка 500/500 со вертикално празнење
Решетка 500/500 со хоризонтално празнење

ACO BridgeDrainpdf

ACO Multitop HSD2 за мостови со страничен одвод DN110, h=85-160 ммpdfdwg
ACO Multitop HSD2 за мостови со страничен одвод DN150, h=85-160 ммpdfdwg
ACO Multitop HSD-2 300 x 500 со вертикален одвод DN150, класа D 400pdfdwg
ACO Multitop HSD-2 300 x 500 со вертикален одвод DN150, класа D 400pdfdwg
ACO Multitop HSD-2 300 x 500 со вертикален одвод DN150, Variopdfdwg
ACO Водоприемник за насипни мостове 260x500 за бетонска плоча со дебелина d=300 mm класа D400 pdfdwg

ACO Multitop 300 x 500 mm, хоризонтален одвод DN150, класа D400 детал за инсталацијаpdfdwg
АСО Multitop 300 x 500 mm, вертикален одвод DN150, класа D400 детал за инсталацијаpdfdwg

ACO Multitop HSD 2 од леано железо DN/OD 160 со решетка со димензии 300 х 500 mm, класа D400, со хоризонтално празнењеpdfdocx
ACO Multitop HSD 2 од леано юелезо DN/OD 160 со решетка со димензии 300 х 500 mm, класа D400, со вертикално празнењеpdfdocx

Декларација за карактеристики на градежен производ ACO BridgeDrainpdf
ACO. we care for water

Footer

TOP

За нас

Силен бренд ширум светот. АСО гарантира професионално одводнување, економичен пречистување, контролирано ослободување и повторна употреба на вода.

Научете повеќе...

ACO низ светот

АСО има канцеларии во над 40 земји и над 30 производствени капацитети на шест континенти.

Контакти

ACO Building elements Ltd.

Скопje, Северна Македониja

office@aco.mk | +389 70 335517


Контакти