Серијата сливници на мостот од леано железо ACO BridgeDrain гарантира оптимална отпорност, висок хидрауличен капацитет и сигурна врска со хидроизолација на мостови плоча.

ACO BridgeDrain

Дождовни сливници направени од леано железо за мостови:

• Изработено од трајно леано железо
• Класа D400 според БДС EN 124
• Висок хидрауличен капацитет
• Заклучување без завртки за заштита од инциденти
• Гумени заптивки за да се спречи абење
• Опција за странично внесување на вода за време на изградбата
• Сигурна врска со хидроизолација

Решетка 300/500 со вертикално празнење
Решетка со хоризонтално празнење 300/500
Решетка 500/500 со вертикално празнење
Решетка 500/500 со хоризонтално празнење
ACO BridgeDrainpdf
ACO Multitop HSD2 за мостови со страничен одвод DN110, h=85-160 ммpdfdwg
ACO Multitop HSD2 за мостови со страничен одвод DN150, h=85-160 ммpdfdwg
ACO Multitop HSD-2 300 x 500 со вертикален одвод DN150, класа D 400pdfdwg
ACO Multitop HSD-2 300 x 500 со вертикален одвод DN150, класа D 400pdfdwg
ACO Multitop HSD-2 300 x 500 со вертикален одвод DN150, Variopdfdwg
ACO Водоприемник за насипни мостове 260x500 за бетонска плоча со дебелина d=300 mm класа D400 pdfdwg
ACO Multitop 300 x 500 mm, хоризонтален одвод DN150, класа D400 детал за инсталацијаpdfdwg
АСО Multitop 300 x 500 mm, вертикален одвод DN150, класа D400 детал за инсталацијаpdfdwg
ACO Multitop HSD 2 од леано железо DN/OD 160 со решетка со димензии 300 х 500 mm, класа D400, со хоризонтално празнењеpdfdocx
ACO Multitop HSD 2 од леано юелезо DN/OD 160 со решетка со димензии 300 х 500 mm, класа D400, со вертикално празнењеpdfdocx
Декларација за карактеристики на градежен производ ACO BridgeDrainpdf
TOP