Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Сите АСО сепаратори за нафтени производи одговараат на БДС EN 858: 2003. Тие се хидраулично тестирани и имаат сертификат од независна лабораторија.

ACO Coalisator P

• Сепаратори и каловите јами располагаат со ревизија капак со OD Ø 450 мм
• Може да се постави алармен уред по желба
• Димензии на капакот: 615 mm x 315 mm
• Влез и излез со OD Ø 110 mm за соодветната врска на цевката

Арт. бр.ОписПроток
l/s
H1
mm
H2
mm
T
mm
Тежина
kg
Обем на талог
l
Обем масла
l
Вкупен обем
l
3901.30.00Coalisator P NS1.51.5405385510-965 74-49150
3911.30.00Coalisator P NS1.51.5765745510-9658415049300
3903.30.00Coalisator P
NS3
3405385510-96574-49150
Сепарирање на нафтени производи - ACO Каломаслоувителиpdf
ACO Coalisator P NS1, проток 1.5 l/spdfdwg
ACO Coalisator P NS1, проток 1.5 l/s, обем на талог 150 lpdfdwg
ACO Coalisator P NS3, проток 3 l/spdfdwg
ACO Coalisator P NS1, проток 1.5 l/spdfdocx
ACO Coalisator P NS1, проток 1.5 l/s, обем на талог 150 lpdfdocx
ACO Coalisator P NS3, проток 3 l/spdfdocx
ACO Coalisator P детал за монтажаpdfdwg
Декларација за карактеристики за експлоатација ACO Coalisator Ppdf