Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Предизвиците при проектирање, изградба и одржување на транзитните патишта се поврзани со зачувувањето на рамна површина, одводнување при мал наклон на патот и заштита на минување водоземци. АСО нуди сеопфатни решенија за овие предизвици, обезбедувајќи оптимално одводнување, удобност и безбедност при минување.

Патишта

ACO KerbDrain

 • Рабници со интегрирани канали за одводнување
 • Монолитен систем без слободни делови
 • Специјални елементи кои обезбедуваат слобода при дизајнирање и распоред на патиштата

ACO Klimatunnel

 • Заштитни тунели за премин на водоземци
 • Изработено од полимербетон со голема издржливост
 • Системско решение со многу варијации
 • Класа D400 според БДС EN1433
 • Монолитен систем кој обезбедува стабилност

ACO Combipoint

 • Улични отоци со еластично и телескопско тело
 • Само-израмнувачки решетки од леано железо
 • Тотална адаптација на телото на шахтата
 • Заштита од вандализам

ACO Multitop Bituplan

 • Само-израмнвачки капаци за шахти од леано железо
 • Заштита од вандализам
 • Анти-лизгачка површина за оптимална безбедност
 • Опција за визуелизација на грб или лого

Како глобален лидер во технологијата за управување со површински води, АСО применува професионален пристап кон различните видови проекти. Нашето долгогодишно искуство во градежништвото и реконструкцијата на инфраструктурните објекти, како и нашата меѓународна експертиза, се основа на иновативни решенија што ги развиваме заедно со експерти од областа. АСО е партнер на Европските организации за стандардизација и потпомага во развојот на концепти за безбедност, издржливост и еколошки решенија при изградбата на патната инфраструктура.

Предизвици при проектирање, изградба и одржување на патишта

Заштита на водоземци

Вкрстувњето со живеалиштето на влекачи и мали животни низ пат доведува до нарушување на нивниот природен пат и е опасно за нивниот опстанок.

Рамна површина и заштита од пропаѓање

Нарушувањето на патната површина во зоната на истекување и капаци може да доведе до ризик за возилата и безбедноста на патниците.

Одводнување при мал наклон на патот

Ефективното одводнување спречува опасноста од излез на возило надвор од кривата на патеката, поради загуба на поврзување.

 • EN 1433:2003 Канали за одводнување за транспортни и пешачки зони
 • EN 858:2003 Системи за оддвојувањее на лесни течности (на пример нафтени производи и бензин)