Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO SlotDrain. Hide or Highlight.

Kapana, Plovdiv, Bulgaria

Употребата на ACO SlotDrain во областа на креативните индустрии Капана, дискретно ги надополнува старите улици и се вклопува во архитектурата на зградите, истовремено обезбедувајќи идеално решение за одводнување.

Almere Poort, Netherlands
City center, Skopje, Macedonia

Изработено од не'рѓосувачки или поцинкован челик. Слотовата решетка совршено кореспондира со тротоарот, така што дискретно ја нагласува проектантската линија.

  • Можности за индивидуален дизајн на слотот, вклучувајќи и во крива со произволен радиус по индивидуален проект.
  • Разновидност на дизајнот на слот во зависност од потребите на проектот и визијата на дизајнерот.
  • Можности за разни материјали од не'рѓосувачки челик и поцинкован, компатибилен со канал ACO MultiDrain од полимербетон и ACO XtraDrain од композитни материјали со широк спектар на димензии и класи на оптоварување.

Centar Zamet, Rijeka, Croatia