Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Високо-хидрауличен систем за одводнување ACO Combipoint PP е првиот систем направен од пластика што може да се ротира, истегне или скрати телескопски, инсталиран под агол, притоа нуди голем број предности во дизајнирањето, инсталацијата и работењето. Системот вклучува уличен оток изработено од преформирани пластични компоненти и решетки од леано железо за да се дистрибуира товарот.

ACO Combipoint

Улични отоци со висок хидрауличен капацитет:

  • Рамна површина - системот го разпределува динамичното оптоварување

  • Тотална адаптација на телото на шахтата
  • Брза и лесна инсталација, благодарение на малата тежина

• Тајно заклучување на завртките против вандализам

  • Класа на оптеретување D400, согласно БДС EN 124:2003

Решетка од леано железо 300/500
Решетка од леано железо 500/500
Дно со празнење
Дно без празнење
Конус
Надградба без празнење
Надградба со празнење
Каталог на продукти ACO Combipointpdf
ACO Combipoint библиотека
ACO Combipoint 300x500 mm библиотекаpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm библиотека pdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm
ACO Combipoint 300x500 mm права форма, без седиментационен делpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm заоблена форма, без седиментационен делpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm права форма, со седиментационен делpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm права форма, со седиментационен дел C250 и D400pdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm заоблена форма, седиментационен делpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm заоблена форма, класа D400pdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm дно со празнење DN150pdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm дноpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm конус за решеткаpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm надградбаpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm надградба со празнење DN150pdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm кошница за едри отпадоци pdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm
ACO Combipoint 500x500 mm без седиментационен дел, со решетка, h=500 mmpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm без седиментационен дел, со решетка, h=770 mmpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm, заоблена форма, со седиментационен делpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm, права форма, со седиментационен делpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm дно со празнење DN150pdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm дноpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm надградбаpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 надградба со празнење DN150 mmpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 решетки за од дожд?, права форма, класа C250 и D400pdfdwg
ACO Combipoint 500x500 дъждоприемни решетки, заоблена форма, класа C250 и D400pdfdwg
ACO Combipoint 500x500 дъждоприемна шахта со заоблена решетка, без седиментационен дел, h=500 mm pdfdwg
ACO Combipoint 500x500 дъждоприемна шахта со заоблена решетка, без седиментационен дел, h=770 mm pdfdwg
ACO Combipoint 500x500 кошница за едри отпадоци, опција: плитока и длабокаpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm детал за инсталација во асфалтpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm детал за инсталација во асфалтpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm права форма за ?уличен отток?, решеткаdocx
ACO Combipoint 300x500 mm права форма за уличен оттокdocx
ACO Multitop 300x500 mm решетка за уличен оттокdocx
ACO Combipoint 500x500 mm права форма за уличен оттокdocx
ACO Multitop 500x500 mm решетка за уличен оттокdocx
Декларација за карактеристики на градежен производ ACO Combipoint 300x500 mm, класа C250pdf
Декларација за карактеристики на градежен производ ACO Combipoint 300x500 mm, класа D400pdf
Декларација за карактеристики на градежен производ ACO Combipoint 500x500 mm, класа C250pdf
Декларација за карактеристики на градежен производ ACO Combipoint 500x500 mm, класа D400pdf
Декларација за карактеристики на градежен производ ACO Combipoint со седиментационен делpdf