Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Vandalism safe

Efficiency

Durability

Паркинг

Јавните паркиралишта во градовите или приватните паркинг зони пред зградите обично се области со густ сообраќај. ACO обезбедува комплетно решение за управување на површински води за отворени, подземни паркиралишта или катни паркинзи.

Надворешни паркинзи се изложени на влијанието на атмосферските услови, преминувањето на возила со различна класа на оптоварување и многу често се во области со висок ризик од вандализам. AСO нуди широк спектар на линеарни системи за одводнување, сепаратори за масло и системи за инфилтрација за надворешни паркинзи.

ACO Monoblock PD

 • Монолитна структура за исклучителна стабилност
 • Без слободни делови
 • Заштита од вандализам, издржлива на сообраќај
 • Можности за решенија во различна боја: антрацит и природен

ACO MultiDrain

 • Канали за одводнување од полимер бетон
 • Широк спектар на решетки со различен дизајн: леано железо, нерѓосувачки или поцинкован челик, композитен материјал
 • Разновидност на слотови рамки
 • Слобода на индивидуално дизајнирање и вклучување на LED светла

ACO KerbDrain

 • Рабници со интегрирани канали за одводнување
 • Монолитен систем без слободни делови

ACO Qmax

 • Слотови канали со висок хидрауличен капацитет
 • Различни варијанти на димензии и заштитен раб, во согласност со потребите на проектот

ACO Multitop

 • Капаци со само-израмнување за шахтите од леано железо
 • Заштита на вандализам
 • Анти-лизгачка површина за оптимална безбедност
 • Опција за визуализација на грбот или логото

ACO Combipoint

 • Улични отоци со еластично и телескопски тело
 • Само-израмнувачки решетки од леано железо
 • Тотална адаптација на телото на шахтата
 • Заштита од вандализам

ACO Uniface covers

 • Капаци за пристап, изработени од нерѓосувачки или поцинкован челик, алуминиум или железо
 • Можност за вградување при различни типови подлоги

ACO Oil separators

 • Бетонски или пластични сепаратори за нафтени производи
 • Разновидност на номинални големини според потребите на проектот
 • Опции и додатоци за лесно одржувањеБетонски или пластични сепаратори за нафтени производи

ACO Stormbrixx

 • Систем на инфилтрација за задржување, контролирано празнење и апсорпција на дождовни води
 • Флексибилни елементи од композитен материјал со мала тежина
 • Слободен пристап за инспекција и одржување
 • Оптимална стабилност
София
София
Пловдив
Пловдив
Варна
Варна
Бургас
Бургас
Раскрсница и паркинг
Раскрсница и паркинг
Раскрсница и паркинг
Паркинг со зеленило

Техничка поддршка и професионален совет

Васил Танев
Продуктов мениджър
Архитектурни решения за градска инфрастуктура

tanev@aco.bg
0885 115858

Одводнување во подземните паркинзи треба да ги исполнува барањата за ниска градежна височина за монтажа. Влезните и излезните точки бараат ефикасно одводнување на површините под наклон. АСО нуди одводнителни системи кои целосно ги исполнуваат овие барања, како и сепаратори за нафтени производи што стојат слободно.

ACO MultiDrain

 • Канали за одводнување од полимер бетон
 • Плитко тело на каналот
 • Широк спектар на решетки со различен дизајн: леано железо, нерѓосувачки или поцинкован челик, композитен материјал

ACO XtraDrain

 • Композитни канали за одводнување
 • Плитко тело на каналот
 • Широк спектар на решетки со различен дизајн: леано железо, нерѓосувачки или поцинкован челик, композитен материјал

ACO Oil separators

 • Бетонски или пластични сепаратори за нафтени производи
 • Разновидност на номинални големини според потребите на проектот
 • Опции и додатоци за лесно одржување

Техничка поддршка и професионален совет

Васил Танев
Продуктов мениджър
Архитектурни решения за градска инфрастуктура

tanev@aco.bg
0885 115858

Одводнувањето на катни паркинзи треба да обезбеди ефикасно собирање на површинските води, во комбинација со оптимална заштита на носечката конструкција. АСО нуди системи за одводнување кои целосно ги исполнуваат овие барања, како и раздвојувачи на масло.

ACO MultiDrain

 • Дренажни канали од полимербетон
 • Плитко тело на каналот
 • Широк спектар на решетки со различен дизајн: леано железо, нерѓосувачки или поцинкован челик, композитен материјал

ACO XtraDrain

 • Композитни канали за одводнување
 • Тело на тенок канал
 • Широк спектар на решетки со различен дизајн: леано железо, нерѓосувачки или поцинкован челик, композитен материјал

ACO Oil separators

 • Бетонски или пластични сепаратори за нафтени производи
 • Разновидност на номинални големини според потребите на проектот
 • Опции и додатоци за лесно одржување

Техническа подкрепа и професионални консултации

Васил Танев
Продуктов мениджър
Архитектурни решения за градска инфрастуктура

tanev@aco.bg
0885 115858