Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Сите АСО сепаратори за нафтени производи одговараат на БДС EN 858: 2003. Тие се хидраулично тестирани и имаат сертификат од независна лабораторија.

ACO Oleopass P

Полиетиленски сепаратори за нафтени производи:

• За откриени паркинзи
• Класа на оптоварување од А15 до D400
• Номинални големини од 3 до 10 l / s
• Максимален проток во бајпас линкови од 15 до 50 l / s
• Вграден бајпас
• Класа I, според БДС EN 858: 2003 (<5 mg / l)

Класи на оптоварување според примената.

Структурна стабилност, гарантирана за 50 години.

Заштита од максимално ниво на подземните води.

Надградба и капак со класа на оптоварување А15, според БДС EN 124
Надградба и капак со класа на оптоварување В125, според БДС EN 124
Надградба и капак со класа на оптоварување D 400, според БДС EN 124
Арт. бр.ОписПроток
l/s
Макс.
проток l/s
H
mm
FE
mm
FS
mm
Тежина
kg
DN
mm
Обем на талог
l
Обем масла
l
Вкупен обем
l
3903.91.00Oleopass P-B NS3/15
SF450
315137735742790200450240775
3913.91.00Oleopass P-B NS3/15
SF670
3151594364432106200670240995
3923.91.00Oleopass P-B NS3/15
SF950
31518653654351072009502401280
3906.91.00Oleopass P-B NS6/30
SF660
6301594384454114250660235970
3916.91.00Oleopass P-B NS6/30 SF1210630212938945912425012102351525
3908.91.00Oleopass P-B NS8/50
SF820
85018653954651042508202601250
39.10.91.00Oleopass P-B NS10/50 SF10801050212938945913025010802601615