Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Lightpoint. Spot the difference.

City center, Heide, Germany

ACO Lightpoint става неповторливи акценти во централните градски делови, со можности за индивидуален дизајн на решетката со вградено светло, придонесувајќи за естетскиот дух и расположение во градот.

Binnenhafenkaje, Kiel, Germany

Zeche Zollverein, Essen, Germany
  • Системот нуди варијанти на решетки од леано железо со интегрирани светла или помали LED спотови, интегрирани во комплексна решетка
  • Можноста за светла во бела или сина боја создава акценти на тротоарите
  • Решетки од леано железо можат да бидат индивидуално дизајнирани во комбинација со осветлување.

Oberreicherhafen, Rendsburg, Germany