Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Структурата на системот капаци за пристап ACO Uniface Covers дозволува вградување на површинскиот слој во рамката на капакот. Ова дава слобода при проектирање на зони со подови од природен камен, калдрмата, асфалт или друго архитектонско решение, без визуелно прекинување на површината со гарантирана рамна површина и отпорност на капакот, во согласност со барањата на Европските норми. Изработени од нерѓосувачки или поцинкован челик, леано железо или алуминиум.

ACO Uniface covers

Капаци за пристап со вградување на површинскиот слој:

• Различни материјали и висини според барањата на примената


• Заштита од вандализам и неовластен пристап до шахтата преку заклучување


• Можност за изработка на димензии по барање


• Гумени заптивки за водоотпорност и лошите миризби


• Решенија за сите класи на оптоварување од А15 до F900, според БДС EN 124

ACO Uniface covers SS - не'рѓосувачки челик
Материјал

Не'рѓосувачки челик

Ширина /а/ (mm)од 400 до 1100
Должина /b/ (mm)од 400 до 1100
Висина /h/ (mm)од 70 до 140
Клас на оптеретувањеА15 - С250
СтандардБДС EN 124

Можност за димензии по порачка

ACO Uniface covers US - поцинкован челик UltraSTEEL
Материјал

Поцинкован челик

Ширина /а/ (mm)от 400 до 1100
Должина /b/ (mm)от 400 до 1100
Висина /h/ (mm)от 70 до 140
Клас на оптеретувањеА15 - С250
СтандардБДС EN 124

Можност за димензии по порачка

ACO Uniface covers AL -алуминиум
Материјал

Легура од не'рѓосувачки алуминиум отпорен на корозија

Ширина /а/ (mm)од 300 до 1100
Должина /b/ (mm)од 300 до 1100
Висина /h/ (mm)70
Клас на оптеретувањеL15 - M125
СтандардБДС EN 1253

Можност за димензии по порачка

ACO Uniface covers GG - леано железо
МатеријалЛеано железо
Ширина /а/ (mm)700
Должина /b/ (mm)700
Висина /h/ (mm)90
Клас на оптеретувањеА15 - D400
СтандардБДС EN 124

Можност за димензии по порачка

Брошура ACO Uniface Coverspdf
Каталог ACO Access Coverspdf
ACO Uniface Covers Референтна карта pdf
ACO Uniface Covers Референтна карта Община Пловдивpdf
ACO Uniface Covers библиотекаpdfdwg
ACO Uniface Covers 300x300 mm, поцинкован челикpdfdwg
ACO TopTek 300x300 mm, поцинкован челикpdfdwg
ACO Uniface Covers 400x400 mm, поцинкован челикpdfdwg
ACO Uniface Covers 400x600 mm, поцинкован челикpdfdwg
ACO Uniface Covers 450x450 mm, поцинкован челикpdfdwg
ACO Uniface Covers 500x500 mm, поцинкован челикpdfdwg
ACO Uniface Covers 400x800 mm, поцинкован челикpdfdwg
ACO Uniface Covers 500x100 mm, поцинкован челикpdfdwg
ACO Uniface Covers 600x600 mm, поцинкован челик, класа В125pdfdwg
ACO Uniface Covers 600x600 mm, поцинкован челик, класа С250pdfdwg
ACO Uniface Covers 600x800 mm, поцинкован челик, класа В125pdfdwg
ACO Uniface Covers 600x900 mm, поцинкован челик, класа С250pdfdwg
ACO Uniface Covers 600x1000 mm, поцинкован челик, класа В125pdfdwg
ACO Uniface Covers 600x1000 mm, поцинкован челик, класа С250pdfdwg
ACO Uniface Covers 600x1200 mm, поцинкован челик, класа С250pdfdwg
ACO Uniface Covers 800х800 mm, поцинкован челик, класа С250pdfdwg
ACO Uniface Covers 2.0 1000x1000 mm детал за монтажа во плочкиpdfdwg
ACO Uniface Covers поцинкован челикdocx
Access Covers YouTube Thumbnail