Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Паркинг

Областите за паркирање се интегриран дел од кој било хотел или јавна зграда. Тие се одлучувачки фактор за целокупната функционалност на зградата, што влијае на оперативните активности на персоналот и удобноста на гостите. Без разлика дали паркирањето е на отворено и е изложено на атмосферски влијанија, под земја или на подна плоча каде што треба да се земат во предвид градежните височини и другите градежни системи - нашиот широк спектар на системи и професионални услуги гарантираат оптимално решение за одводнување за паркинг .

ACO MultiDrain

 • Канал за одводнување од полимербетон за оптимална стабилност и хидраулична спроводливост.

 • Широк избор на решетки: леано железо, нерѓосувачки или поцинкован челик или композитен материјал. Неограничени можности за индивидуален дизајн, како и опција за интегрирани LED светилки

 • Слобода при дизајнирање благодарение на различните димензии, вклучувајќи верзија со низок профил.

ACO KerbDrain

 • 2 во 1 – рабници со интегрирано одводнување
 • Монолитен систем без подвижни делови

 • Направено е од полимербетон за оптимална стабилност и издржливост

 • Различни елементи за исполнување на кружни движења, пристапи или автобуските постојки

ACO Monoblock

 • Монолитна структура за стабилност, дури и во екстремни услови

 • Без подвижни делови, отпорни на вандализам

 • Соодветни за пешачки и автомобилски сообраќај

 • Опција за боја: природна или антрацит, во согласност со целокупната визија на проектот

ACO Qmax

 • Слотови канали со висок хидрауличен капацитет
 • Сите придобивки од слотови канали и канали за високо оптоварување во еден систем

 • Хидраулична ефикасност и можност за складирање на вода

 • Различни варијанти на заштитен раб, според потребите на проектот

ACO Deckline

 • Канали за одводнување со елемент за водоотпорно преминување и врска со хидроизолацискиот слој

 • Водоотпорна врска со 3M водоотпорна лента. Без заварување. Нема завртки.

 • Брза и лесна инсталација со едноставен систем за поврзување. Можност за висечка инсталација.

 • Материјал: Нерѓосувачки челик V2A.
 • Висока отпорност на оптоварување класа C250.
 • Препорачано решение за бетонов под или малтер. Можност и за други подлоги.

  ACO Light liquid separators

  • Сепаратори на нафтени производи согласно БДС EN 858
  • со можност за вградување или самостоен

  • можности за различен материјал, според потребите на примената

  • со / без вграден бајпас

  • лесна инсталација и одржување

  Ефикасно одводнување

  Водоотпорната површина на паркинг зоната создава значително количество површински води. Подземните паркинзи често бараат одводен систем при ограничен простор за инсталација. Потребна е посебна грижа во областа на рампите, каде наклонот и интензитетот на сообраќајот го оптеретуваат системот за одводнување.

  Естетика

  Одводнување системи се составен дел од отворените површини. Нивната површина и дизајнот треба да одговараат и да придонесат за естетиката на проектот. Современите решенија за управување со површинска вода се проектирани да обезбедат дополнителна архитектонска и естетска вредност на проектот со најразлични опции за дизајн, дискретни решетки за слот или интегрирани LED светла.

  Управување со води

  Во секоја паркинг зона, каде има ризик површинските води да бидат контаминирани со нафтени деривати или други опасни материи, треба да се преземат мерки за прочистување на водите. Одржливите одводнување системи бараат контрола на површинскиот поток и - како дел од овој пристап - сепаратори за нафтени производи, кои да ги третираат водите пред нивното ослободување во канализацискиот систем или водоприемник.


  • EN 1433 - Канали за одводнување за транспортни и пешачки зони.
  • EN 858:2003 - Системи за оддвојување на леки течности
  • EN 124 - Обложувања за водоприемници, сифон и шахти за ревизија за транспорт и пешачки зони.
  • EN 1253 - Водоприемници за згради

  Разгледајте ги сите објекти


  Паркинг