Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Monoblock. Ensure safety.

Sports Hall Kolodruma, Plovdiv, Bulgaria

Во презентираните референции е претставена мултифункционалноста на ACO Monoblock кој може да биде одржливо решение за пешачки зони, централни градски делови, паркинг и сообраќај зон

Kapana, Plovdiv, Bulgaria

Nezavisimost Square, Sofia, Bulgaria
Capital Fort, Sofia, Bulgaria

Поедноставениот модуларен систем нуди слобода на дизајнирање и инсталација. Така ACO Monoblock ги задоволува желбите на сите - од водовод дизајнерите и архитектите до изведувачите и инвеститорите, и така ја гарантира посакуваната безбедност.

  • Можности за решенија во различна боја, антрацит и природен
  • Достапен во две варијанти на отворите Monoblock PD и Monoblock RD во зависност од примената
  • Систем од еден дел, заштитен од отварање на решетката

Vitosha Boulevard, Sofia, Bulgaria