Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Голем број на бањи, професионални кујни и спа центри се под еден покрив. Поради оваа причина, хотелите се меѓу проектите со нај разновиден тип на одводнување. Ако ги додадеме и високите стандарди за безбедност и удобност на гостите, како и критериумите за естетика -на инвеститорите и архитектите им е потребна професионална поддршка и експертиза во дизајнирањето на комплексни системи за одводнување на хотели со безпрекорна функционалност.

ACO Solutions for Hotels and Resorts

ACO има долгогодишно меѓународно искуство со хотелски решенија. Нашето широко портфолио на производи и услуги предлага примена во следниве области:


Референтни проекти


TOP