При структурите на мостот се присутни високи барања кон спецификациите, поради високите ризици на движење и потребата од зачувување на скапа инфраструктура.

Мостови

ACO BridgeDrain

 • Произведени од леано железо за висока издржливост
 • Класа D400 според БДС EN 124
 • Висок хидрауличен капацитет
 • Заклучување без завртки за заштита од инциденти
 • Гумени заптивки за заштита од абење
 • Опција за странично внесување вода за време на изградбата
 • Сигурна врска со хидроизолација

ACO KerbDrain KD 200

 • Рабници со интегрирано одводнување
 • Ниска градежна височина
 • Висока издржливост
 • Монолитни елементи без подвижни делови
 • Различни додатоци за брза и лесна инсталација

ACO Oleopator - Bypass

 • Раздвојувачи на масло од фиберглас
 • Класа на оптоварување од А15 до D400
 • Номинални големини од 3 до 50 л / с
 • Структурната стабилност загарантирана за 50 години
 • Класа I, според БДС EN 858: 2003 (<5 mg / l)

ACO Pipe

 • Цевки за канализација од нерѓосувачки или поцинкован челик
 • Висока издржливост
 • Муфена врска за брза монтажа
 • Системско решение со голем број на елементи
 • Мала тежина
 • Висока хемиска отпорност

Како глобален лидер во технологиите за управување со површинските води, АСО применува професионален пристап кон различни типови на проекти. Нашето долгогодишно искуство во градежништвото и реконструкцијата на инфраструктурните објекти, како и нашата меѓународна експертиза, се основа на иновативни решенија што ги развиваме заедно со експерти од областа. Ацо е партнер на Европските организации за стандардизација и потпомага развојот на концепти за безбедност, издржливост и еколошки решенија при изградбата на патната инфраструктура.

Предизвици при проектирање, изградба и одржување на мостови

Водоотпорна инсталација

Компромитирање на врската помеѓу елементот за врнежи од дожд за мостови и хидроизолација води до протекување и корозија, кои ја оштетуваат конструкцијата на мостот и се причина за скапи поправки.

Одводнување на вода

Површинските води од патот треба да се испуштат преку колекторен систем од цевки. Ова спречува поплавување на колоните на структурата и нивното оштетување.

Истурање на опасни материи

При истурање на опасни материи, тие паѓаат во колекторен систем и оттаму во почвата и водоприемниците во основата на мостот. Тоа доведува до загадување на подземните води и претставува директна опасност за животната средина.

 • EN 1433:2003 Канали за одводнување за транспортни и пешачки зони
TOP