Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

При структурите на мостот се присутни високи барања кон спецификациите, поради високите ризици на движење и потребата од зачувување на скапа инфраструктура.

Мостови

ACO BridgeDrain

 • Произведени од леано железо за висока издржливост
 • Класа D400 според БДС EN 124
 • Висок хидрауличен капацитет
 • Заклучување без завртки за заштита од инциденти
 • Гумени заптивки за заштита од абење
 • Опција за странично внесување вода за време на изградбата
 • Сигурна врска со хидроизолација

ACO KerbDrain KD 200

 • Рабници со интегрирано одводнување
 • Ниска градежна височина
 • Висока издржливост
 • Монолитни елементи без подвижни делови
 • Различни додатоци за брза и лесна инсталација

ACO Oleopator - Bypass

 • Раздвојувачи на масло од фиберглас
 • Класа на оптоварување од А15 до D400
 • Номинални големини од 3 до 50 л / с
 • Структурната стабилност загарантирана за 50 години
 • Класа I, според БДС EN 858: 2003 (<5 mg / l)

ACO Pipe

 • Цевки за канализација од нерѓосувачки или поцинкован челик
 • Висока издржливост
 • Муфена врска за брза монтажа
 • Системско решение со голем број на елементи
 • Мала тежина
 • Висока хемиска отпорност

Како глобален лидер во технологиите за управување со површинските води, АСО применува професионален пристап кон различни типови на проекти. Нашето долгогодишно искуство во градежништвото и реконструкцијата на инфраструктурните објекти, како и нашата меѓународна експертиза, се основа на иновативни решенија што ги развиваме заедно со експерти од областа. Ацо е партнер на Европските организации за стандардизација и потпомага развојот на концепти за безбедност, издржливост и еколошки решенија при изградбата на патната инфраструктура.

Предизвици при проектирање, изградба и одржување на мостови

Водоотпорна инсталација

Компромитирање на врската помеѓу елементот за врнежи од дожд за мостови и хидроизолација води до протекување и корозија, кои ја оштетуваат конструкцијата на мостот и се причина за скапи поправки.

Одводнување на вода

Површинските води од патот треба да се испуштат преку колекторен систем од цевки. Ова спречува поплавување на колоните на структурата и нивното оштетување.

Истурање на опасни материи

При истурање на опасни материи, тие паѓаат во колекторен систем и оттаму во почвата и водоприемниците во основата на мостот. Тоа доведува до загадување на подземните води и претставува директна опасност за животната средина.

 • EN 1433:2003 Канали за одводнување за транспортни и пешачки зони