Молови и трговски центри

Проектирањето, изградбата и работењето на трговските центри и трговски центри е комплексна задача комбинирајќи атрактивна визија, оптимална безбедност и удобност, како и ниски трошоци за одржување на системите. ACO нуди комплетни системски решенија за зоните во зградата, паркинзите и зоните за хортикултура.

TOP