Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Сите АСО сепаратори за нафтени производи одговараат на БДС EN 858: 2003. Тие се хидраулично тестирани и имаат сертификат од независна лабораторија.

ACO Geopator

Коалесцентни сепаратори за нафта:

• За монтажа во подот или вградување во шахта од армиран бетон
• Номинални големини од 3 до 6 l / s
• Произведен од полиетилен со висока густина (PE-HD)
• Структурна стабилност загарантирана за 50 години
• Класа I, според БДС EN 858: 2003 (<5 mg / l)

Коалесцентен сепаратор за нафтени производи што слободно стои со вграден седиментен резервоар
Коалесцентен сепаратор за нафтени производи што слободно стои, без седиментен резервоар, со можност за бетонски или пластичен капак
Коалесцентен сепаратор за нафтени производи што слободно стои,со вграден седиментен резервоар и пумпна станица
Арт. бр.ОписПроток
l/s
FEFSA
mm
B
mm
H
mm
T
mm
Тежина
kg
DN
mm
Обем на талог
l
Обем масла
l
Вкупен обем
l
401502Geopator 3/3003250290150658184090946.510030060383
405061Geopator 3/60032873271440581131514737410060032664
405478Geopator 6/6006235275181377012071365121150600129647
405060Geopator 6/1200623527521607701327148514015012001291466
Арт. бр.ОписПроток
l/s
FE
mm
FS
mm
H
mm
D
mm
Тежина
kg
DN
mm
Обем на талог
l
Обем масла
l
Вкупен обем
l
S10168Geopator NS33207227583630130100-4495
S10834PE-HD капак за класа А15---606904----
701740Бетонски капак за класа B125---125780125----
Арт. бр.ОписПроток
l/s
FE
mm
A
mm
B
mm
H
mm
Тежина
kg
DN
mm
Обем на талог
l
Обем масла
l
Вкупен обем
l
406337Geopator P
NS3 SF300
3355157058112208010030032700
406338Geopator P
NS6 SF600
641021007801290105150600129934