Индустриски згради

ACO нуди системски решенија за изградба на канализација и пречистување на отпадни води за внатрешноста на зградите, како и за надворешните области како балкони, покриви и фасади.

Одводнување на фасади

Бањи и санитарни јазли

Одводнување на тераси

TOP