Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Индустриски згради

ACO нуди системски решенија за изградба на канализација и пречистување на отпадни води за внатрешноста на зградите, како и за надворешните области како балкони, покриви и фасади.

Одводнување на фасади

Бањи и санитарни јазли

Одводнување на тераси

ACO. we care for water

Footer

TOP

За нас

Силен бренд ширум светот. АСО гарантира професионално одводнување, економичен пречистување, контролирано ослободување и повторна употреба на вода.

Научете повеќе...

ACO низ светот

АСО има канцеларии во над 40 земји и над 30 производствени капацитети на шест континенти.

Контакти

ACO Building elements Ltd.

Скопje, Северна Македониja

office@aco.mk | +389 70 335517


Контакти