Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Building Information Modeling

Building Information Modeling (BIM) значи дигитална трансформација во градежништвото и ефикасно спречува недоволен проток на информации,недоразбирања и грешки во градежните објекти. Отворената, дигитална размена на релевантни податоци за градежни објекти, обезбедува сите заинтересирани страни да имаат пристап до информациите за проектот. Податоците се достапни во текот на целиот циклус на зградата - од идејата, преку фазата на изградба и експлоатацијата.

Како меѓународен лидер во управувањето со површинските води и одводнување на зградите, АСО ја движи иновативноста во индустријата. Покрај бескомпромисен квалитет на нашите производи, ние нудиме разновидни услуги и совети за секоја фаза од вашиот проект, така што можете да бидете сигурни дека секој чекор одговара на највисоките стандарди. Овде можете да најдете ажурирани податоци BIM за нашите системи во форма на Revit и IFC . Базата на податоци редовно се проширува и ажурира.

Като международен лидер в технологиите за управление на повърхностни води и отводняване на сгради, АСО е двигател на иновациите в бранша. В допълнение на безкомпромисното качество на нашите продукти, предлагаме разнообразие от услуги и консултации за всяка фаза на Вашия проект, така че да сте сигурни, че всяка стъпка отговаря на най-високите стандарти. Тук можете да намерите актуални BIM данни за нашите системи във формат Revit и IFC. Базата данни редовно се разширява и актуализира.

ACO Monoblock RDrfa
ACO Monoblock PDrfa
ACO KerbDrainrfa
ACO Qmaxrfa
ACO MultiDrainrfa
ACO SlotDrainrfa
ACO Stormbrixxrfa
ACO Uniface covers - капаци за достапrvt
ACO GM-X - системи за цевки од поцинкован челикrvt
ACO Pipe - системи за цевки од не'рѓосувачки челикrvt
ACO Spin - одводнување на покривот под дејство на гравитацијатаrfa
ACO Self Euroline - канали за одводнување од полимербетон со решеткиrfa
ACO Self Euroline - канали за одводнување со слот од полимербетонrfa
ACO Self Hexaline - канали за одводнување од полипропиленrfa
ACO HygieneFirst channels - хигиенски каналиrvt
ACO HygieneFirst gullies - хигиенски сифонrvt
ACO Hygienic box channels - хигиенски канал за одводнување со решеткиrfa
ACO Hygienic gullies - хигиенски сифониrfa
ACO Lipusmart - задржувач на маснотииrvt
ACO Waste water lifting plants - станици со пумпаrvt
ACO Passavant - точково отводняванеrvt
ACO ShowerDrain C - канал за одводнување со дизајнерски решеткиrfa
ACO ShowerDrain Tile - канал за одводнување за вградување на површинскиот слојrfa
ACO ShowerDrain Vinyl - канал за одводнување за само-израмнувачки површински слојrfa

Имате прашања? ask ACO

За целосна техничка поддршка во секоја фаза од проектот, ви стои на располагање

ACO Design Team


  • Детали за продуктите и информација во формат на Revit.
  • Revit податоци за полни линии на продуктите во формат на RTV за Autodesk Revit
  • Revit формат 2014, 2015, 2016 и 2017
  • Базата на податоци BIM@ACO се ажурира и оптимизира редовно.
  • За фајловите во IFC формат, ве молиме обратете се кон нашиот технички тим