Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO. creating the future of drainage

Системите на АСО даваат решенија за одводнување на околината.

Потребни се сложни и детални дренажни концепти за да се спротивставиме на екстремните метеоролошки феномени што сè повеќе се застапени. АСО одговара со интелегентни решенија во две насоки: заштита на луѓето од водата и обратно - водата од луѓето. Ние го гледаме пазарот преку очите на нашите клиенти, ги проучуваме нивните потреби и создаваме решенија што ги исполнуваат нивните желби. Ние сме лидери на пазарот, со широко меѓународно искуство.