ACO. creating the future of drainage

Системите на АСО даваат решенија за одводнување на околината.

Потребни се сложни и детални дренажни концепти за да се спротивставиме на екстремните метеоролошки феномени што сè повеќе се застапени. АСО одговара со интелегентни решенија во две насоки: заштита на луѓето од водата и обратно - водата од луѓето. Ние го гледаме пазарот преку очите на нашите клиенти, ги проучуваме нивните потреби и создаваме решенија што ги исполнуваат нивните желби. Ние сме лидери на пазарот, со широко меѓународно искуство.

TOP