Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Отворени површини и хортикултура

Дизајнот на хортикултурата и пешачките зони е составен дел на современата архитектура, особено важен за естетскиот изглед и удобноста на жителите.
Како пресек помеѓу архитектурата и природата - пејзажната архитектура ги исполнува предизвиците на истовремено обезбедување одржлива заштита на животната средина и дизајнирање на површина, удобност и безбедност.

ACO Board

 • површински слој за паркинг со зеленило
 • спречува движење на површината, вклучително чакал и почва

 • брза и лесна инсталација благодарение на модуларен систем на мала тежина на елементите

 • отпорен на сообраќај со лесни автомобили

 • дополнителни додатоци: елементи на обележување на тревници и паркирање

ACO Gravel

 • Стабилизирачка структура за чакал

 • Екстремно лесен систем за консолидација на почвата

 • Го елиминира ризикот од ерозија при честа употреба

 • Систем од геотекстил кој спречува појава на плевел и придонесува за лесна инсталација

 • Погодно за минување автомобили

ACO Stormbrixx

 • систем за задржување и инфилтрација на дождовни води
 • оптимална стабилност
 • пристап за инспекција до целиот обем на објектот

 • Лесни префабрикувани компоненти за брза и лесна инсталација

 • висок коефициент на складирање

ACO Tree grills

 • Заштитни решетки за дрвја од леано железо
 • Можност за различни форми и размери
 • Oпции за осветлување во телото на решетката
 • Систем за заштита на стеблото

ACO Multitop

 • Само-израмнувачки капаци за шахтите од леано железо

 • Заштита от вандализам
 • Површина против лизгање за оптимална безбедност

 • Опција за визуализација на грб или лого

ACO Uniface covers

 • Капаци за достап со вградување на површинскиот слој
 • Различни материјали и височини според барањата на примената

 • Заштита од вандализам и неовластен пристап до шахтата, преку заклучување

 • Способност за производство на големини по желба

 • Гумено заварување за водоотпорност и против мириси.
Водооторни површини

Проширувањето на населбите и изградбата на асфалтирани површини значи се помалку природна инфилтрација на вода. Ова бара поголема инвестиција во канализационите системи за да се апсорбира зголемениот проток од површината. Доброто управување со вода се обидува да ја зголеми инфилтрацијата на дождовните води назад во почвата. Современите регулативи се спротивставуваат на трендот на запечатување површини со дефинирање на задолжителни зелени места.

Функционални барања

Современата архитектура е баланс помеѓу креативни и конструктивни предизвици. Од една страна, важно е областа да биде удобна и безбедна за пешаците или евентуален автомобилен сообраќај. Од друга страна, на растенијата во околината мора да им се обезбеди соодветна животна средина и заштита од оштетување.

Естетика

Зоните со зеленило се витален дел од живеалиштето. Интегрирањето на истите во кој било проект е важно за чувството на удобност. Современите системи за хортикултура ја штитат природната средина и се дел од дизајнот на проектот, во согласност со архитектонските површини.


 • EN 1433 - Канали за одводнување за транспортни и пешачки зони.
 • EN 124 - Облоги за водоприемници?, сифони и шахти за ревизија за транспортни и пешачки зони.
 • EN 752 - Системи за канализација надвор од зградите

Разгледајте ги сите објекти


Отворени површини и хортикултура.

Отворени површини и хортикултура.