Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Подземен кат

Современите иновативни системи за пространствата во сутерен нудат сосема нова вредност за просторот на ниво на земја. Свеж воздух, природна светлина и заштита од поплави или влага даваат различни можности за примена на просториите, не само како простории за складирање, туку и за многу други намени. Со зголемувањето на екстремните метеоролошки феномени, главниот приоритет е заштитата на конструкцијата, просторите под нивото на земјата и нивната опрема од поплави. Обезбедување на ефикасен систем за заштита спречува потенцијални материјални и финансиски загуби што можат да влијаат врз целокупното функционирање на зградата.

ACO Therm Lightshaft

 • Шахти за светлина во подземните нивоа
 • Обезбедуват повеќе светлина во просторот
 • Максимална флексибилност
 • Лесна инсталација и одржување
 • Компатибилен со системот за заштита на ниво сутерен ACO Therm

ACO Therm Cellar window

 • прозорци за пространства во сутерени
 • сигурна заштита против поплави
 • 4-коморно стакло
 • заклучување против вандализам
 • компатибилен со системот за заштита на ниво сутерен ACO Therm

ACO Therm Block

 • Високо квалитетен PUR-материјал
 • Лесна инсталација без потреба од дополнителна обработка со малтер
 • Целосно водоотпорен, обезбедува сигурна топлоизолација
 • Прирабниц за врзка со хидроизолација
 • Компатибилен со системот на ниво сутерен ACO Therm

ACO Backflow system

 • безбедносена клапна против обратно враќање на водата
 • опции за сиви и црни води
 • со автоматски или рачен затварач при итен случај
 • лесно одржување
Водоотпорност

Климатските промени водат кон се повеќе екстремни настани. Обилните врнежи од дожд предизвикуваат сериозни оштетувања на зградите и инфраструктурата. Предизвикот за заштита на ниво на сутерен на згради од поплави или влага е од огромно значење. Целта е да се заштити конструкцијата на градбата, просторите на нивото на сутерен и опремата во нив, а со тоа и удобноста на корисниците.

Обратен проток

Во случај на големи врнежи од дожд, канализациониот систем би можел да биде преоптоварен, што предизвикува враќање на водата во сутеренот. Контролата на повратен проток гарантира заштита на сутерените кој се со најголем ризик од поплавување.

Воздух и светлина

Недостатокот на вентилација и природна светлина значително ја намалува функционалноста на просторите на ниво сутерен. Особено во урбаните области, секој квадратен метар е важен за инвеститорот. Обезбедувањето пристап до свеж воздух и природна светлина не само што обезбедува нови можности за употреба на сутеренот, туку и ги намалува оперативните трошоци на зградата.


Разгледајте ги сите објекти


Подземен кат