Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Покрив, тераси и фасада

Покривот, фасадата и терасите се гранични површини на зградата. Нивниот дизајн не е инфериорен во однос на сложноста на остатокот од зградата. Грешките во дизајнот на покривот можат да бидат опасни и можат да предизвикаат оштетување на зградата или да влијаат на вредноста на имотот. Во екстремни случаи, зградата може да биде срушена. Многу фактори, како што се локалната клима, прописи, архитектонски и конструктивни барања, мора да бидат земени во предвид при проектирање на овие области.

ACO Profiline

 • Канал за одводнување за фасади, тераси и рамни покриви
 • Канал од не'рѓосувачки или поцинкован челик
 • Широк избор на не'рѓосувачки челик или поцинковани решетки

 • Мала тежина за лесен транспорт и инсталација

 • Прилагодлива висина 55-168 mm
 • Погоден за пешаци и инвалидски колички

ACO Jet

 • Вакуумно одводнување за покриви од не'рѓосувачки челик или леано железо
 • Зголемен хидрауличен капацитет

 • Погодни за големи рамни покриви
 • Вертикално празнење
 • Класа A1 против пожар, согласно EN 1253-2

ACO Spin

 • Гравитациско одводнување за покриви од нерѓосувачки челик или леано железо

 • Соодветни за основно или принудно одводнување

 • Опции за главно тело, надградби и решетки

 • Опција за поврзување со изолацијата

 • Опција за вертикално или хоризонтално празнење

 • Различни додатоци

 • Класа A1 за пожар, согласно EN 1253-2
Обилни врнежи од дожд

Рамни покриви се чувствителна архитектонска област каде што професионалниот дизајн на одводнување е особено важен. Рамната површина е предуслов за брза акумулација на големи количини вода. Современите климатски феномени бараат ефикасен дренажен систем за заштита на зградата.

Слободно движење без бариери

Современите јавни згради треба да обезбедат слободен пристап и слободно движење во сите надворешни и внатрешни области. За да се исполнат високите архитектонски стандарди, системите за одводнување на фасади мора да бидат оптимално интегрирани во околната површина.

Висината на каналот за одводнување мора да се прилагоди со точност на милиметар до нивото на површинскиот слој. Во исто време, тие треба да спречат акумулација на вода и прскање за време на обилните врнежи од дожд.

Заштита од пожар

Секој проект треба да биде во согласност со локалните барања за безбедност од пожари. Покривните инсталации треба да бидат дизајнирани, инсталирани и одржувани на таков начин што ќе обезбедат безбедност на патниците од зградата во случај на пожар или чад.


 • EN 1253 - Водоприемници за згради
 • EN 12056-3: 2000 - Гравитациски системи за канализација во згради.
 • EN 13501 - Класификација на градежни производи и елементи во однос на нивната реакција на оган.

Разгледајте ги сите објекти


Покрив, фасада и тераса

Покрив, фасада и тераса