Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO е задвижувач на иновации во сите сфери на современото управување со површински води.
Разновидноста од решенија за станбени комплекси нуди бројни предности за инвеститорите, проектантите, изведувачите, како и за сервисните компании.

АСО Решенија за станбени комплекси

Нашата палета на производи помага да се обезбедат решенија во одговор на сите функционални и естетски барања за управување со водите внатре и надвор од зградите во станбениот комплекс.

Ефикасна заштита на внатрешноста на зградата од навлегување на површински води и нечистотии и истовремено со тоа - функционално управување на водите од зградата.

Научете повеќе

Функционални, сигурни и естетски решенија за одводнување на просторот пред гаражата. Различни големини, материјали и дизајн. Брза и лесна инсталација, оптимална издржливост.


Научете повеќе

Различни решенија за линеарно или ?точково? одводнување за зони со преминување на автомобили, отпорни на зголемен интензитет на сообраќајот.

Научете повеќе

Современите интериерни системи овозможуваат целосна слобода на дизајнот, ефикасно користење на просторот и спокојство за оптимална заштита од поплава.

Научете повеќе

Оптимална животна средина за растенијата и одржливо управување на дождовните води во комбинација со функционално користење на просторот.

Научете повеќе

Слобода на движење без прагови, ефикасни и естетски решенија за одводнување во критичните гранични зони на зградата - покрив, фасада и тераса.

Научете повеќе

ERROR: Content Element with uid "18118" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!

Иновативни решенија на современите предизвици на транспортната инфраструктура и барањата за издржливост, рамна површина и ефикасно одводнување.

Научете повеќе

Современите трендови за јавни и комерцијални објекти наметнуваат високи барања во однос на визија, функционалност и одржливо управување со водите.

Научете повеќе

Референтни проекти