Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Проектирањето и изградбата на тунели бараат посебен фокус на безбедноста, пожарна и ниските трошоци за одржување. ACO нуди иновативни решенија со висок квалитет и стручна експертиза, во согласност со барањата на европските регулативи и локалните регулативи.

Тунели

ACO Pro Tunnel

 • Монолитен слотов систем за одводнување за тунели
 • Хидрауличен софтвер за утврдување на зоните и конфигурирање на системот
 • Сифонска шахта за брза дисипација на опасни материи и прекинување на достап на кислород
 • Водоотпорен систем со интегрирана заптивка отпорна на масла и горива
 • Широк слот за брзо и ефикасно машинско чистење
 • Од полимербетон за мала тежина, исклучителна хемиска отпорност и оптимални димензии
 • Отпорни на мраз и агенси за одмрзнување на патот

ACO Multitop

 • Класа D400 според БДС EN 124
 • Водоотпорен систем со интегрирана заптивка отпорна на масла и горива
 • Три специјални уреди за заклучување
 • Сферографско леано железо за долгорочна експлоатација

ACO Oleopator - Bypass

 • Раздвојувачи на масло од фиберглас
 • Класа на оптоварување од А15 до D400
 • Номинални големини од 3 до 50 l / s
 • Структурната стабилност загарантирана за 50 години
 • Класа I, според БДС EN 858: 2003 (<5 mg / l)

ACO Shut-off Valve

 • Автоматски вентил за раздвојување на опасни материи
 • Изработено од армиран бетон според DIN 4282
 • За употреба како среден вентил
 • Со електричен погон - перформанси со и без заштита од експлозиви
 • Време за затворање 10 секунди
 • Можност за фидбек "отворено" / "затворено"

ACO GRP Tank

 • Резервоар за собирање опасни материи
 • Направено од фиберглас
 • За складирање на големи количини
 • Мала тежина
 • Висока издржливост
 • Голема длабочина на инсталација
 • Висока хемиска отпорност

Како глобален лидер во технологиите за управување со површинските води, АСО применува професионален пристап кон различни типови на проекти. Нашето долгогодишно искуство во градежништвото и реконструкцијата на инфраструктурните објекти, како и нашата меѓународна експертиза, се основа на иновативни решенија што ги развиваме заедно со експерти од областа. АСО е партнер на Европските организации за стандардизација и потпомага развојот на концепти за безбедност, издржливост и еколошки решенија при изградбата на патната инфраструктура.

Предизвици при проектирање, изградба и одржување на тунели

Хемиска отпорност

Употребата на агресивни материи против замрзнување на патот и случајно истурање на опасни материи доведува до уништување на материјали со мала хемиска отпорност.

Истурање на опасни материи

Во случај на несреќа во тунелот, отстранувањето на запаливи течности од автопатот што е можно побрзо го намалува ризикот од пожар.

Заштита од пожар

Изградбата на противпожарни оддели спречува ширењето на оган или запаливи течности. На овој начин се заштитуваат луѓето во тунелот, како и скапи конструкции и инсталации.

 • EN 1433:2003 Канали за одводнување за транспортни и пешачки зони
 • EN 858:2003 Системи за оддвојување на лесни течности (например нафтени производи и бензин)