Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Сите АСО сепаратори за нафтени производи одговараат на БДС EN 858: 2003. Тие се хидраулично тестирани и имаат сертификат од независна лабораторија.

ACO ECO Plus B

Полиетиленски сепаратори за нафтени производи со интегриран бајпас:

• За откриени паркинзи
• Класа на оптоварување А15
• Номинални големини 15 и 20 l / s
• Максимална брзина на проток преку бајпас врски од 75 до 100 л / с
• Мала тежина
• Класа I, според БДС EN 858: 2003 (<5 mg / l)

Коалесцентни сепаратори за нафтени производи класа I, според БДС EN 858: 2003 (<5 mg / l) со вграден бајпас за отворени паркинзи, со максимален проток за премин преку бајпас врска од 15 до 100 l / s и проток преку сепаратор 20% од максималниот .

Капак од полиетилен со класа на оптоварување A15, според БДС EN 124: 2003.


Капакот има систем за заклучување со тајна завртка и интегрирана гумена заптивка против миризбите.

Арт. бр.ОписПроток
l/s
Максимален
проток l/s
H
mm
Тежина
kg
DN
mm
Обем на талог
l
Обем масла
l
Вкупен обем
l
303664DIC1700/15B1575164016030017005002250
303665DIC2000/20B20100211020230020006003600
302464Надградба--85015.4----
302509Капак---9----