Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Плоштадите, тротоарите и улиците бараат брзо и ефикасно одводнување, што истовремено гарантира оптимална удобност и безбедност на пешаците. АСО обезбедува решенија за одводнување, но исто така и капаци за пристап и заштитни решетки за дрвја, кои често се потребни во пешачките зони.

Пешачки зони

ACO Drainlock

 • Решетки за канали за одводнување
 • Слобода на избор од 50 стандардни дизајни…
 • … Како и создавање индивидуални дизајни
 • Можност за интегрирање на LED светла
 • Можни се комбинации со канали ACO MultiDrain и ACO XtraDrain

ACO MultiDrain

 • Канали за одводнување од полимер бетон
 • Широк спектар на решетки со различен дизајн: леано железо, нерѓосувачки или поцинкован челик, композитен материјал
 • Разновидност на слотови рамки
 • Слобода за индивидуално проектирање и вградување на LED светла

ACO SlotDrain

 • Слотови рамки за канали за одводнување
 • Избор на материјал: поцинкован, не'рѓосувачки или челик CorTen
 • Можност за креирање на индивидуален дизајн или интегрирање на LED светла
 • Можни се комбинации со ACO MultiDrain и ACO XtraDrain

ACO Qmax

 • Слотови канали со висок хидрауличен капацитет
 • Висок капацитет за складирање на вода
 • Цврста конструкција за тешко оптоварување
 • Континуирано преминување на арматурата во каналот

ACO Monoblock PD

 • Монолитна структура за исклучителна стабилност
 • Без слободни делови
 • Заштита од вандализам, отпорна на сообраќај
 • Различни опции за боја: антрацит и природна

ACO Uniface covers

 • Капаци за пристап, изработени од нерѓосувачки или галванизиран челик, алуминиум или железо
 • Можност за вградување при различни типови површински слоеви.

ACO Bord

 • Пластични клетки за тревници и паркинг подови
 • Лесен и флексибилен систем за лесна инсталација
 • Отпорни на нискотоварен патен сообраќај

ACO Wotan

 • Заштитни скари за дрвја од леано железо.
 • Различни големини и форми.
Плоштад
Тротоар и ?велоалея?
Улица
Плоштад
Плоштад со фонтана
Фонтана
Пешачка зона
Пешачка зона

Техничка поддршка и професионален совет

Васил Танев
Продуктов мениджър
Архитектурни решения за градска инфрастуктура

tanev@aco.bg
0885 115858


София
София
Пловдив
Пловдив
Варна
Варна
Бургас
Бургас