Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Сепаратори за нафтени производи

Сите АСО каломаслоуловители одговараат на БДС EN 858: 2003. Тие се хидраулично тестирани и имаат сертификат од независна лабораторија.

ACO Oleopator P

• Полиетиленски сепаратори за нафтени производи
• Класи на оптоварување од А15 до D400
• Номинални големини од 3 до 10 l / s
• За откриени паркинзи

ACO Oleopass P

• Полиетиленски сепаратори за нафтени производи со вграден бајпас
• Класа на оптоварување од А15 до D400
• Номинални големини од 3 до 10 l / s
• Максимален проток преку бајпас врски од 15 до 50 l / s
• За откриени паркинзи

ACO ECO Plus

• Полиетиленски сепаратори за нафтени производи
• Класа на оптоварување А15
• Номинални големини 15 и 20 l / s

ACO ECO Plus B

  • Полиетиленови сепаратори за нефтопродукти с вграден байпас
  • Клас на натоварване A15
  • Номинални размери 15 до 20 l/s
  • Максимален дебит през байпасните връзки от 75 до 100 l/s
  • За открити паркинги

ACO Oleopator G

• Сепаратори за нафтени производи од фиберглас
• Класа на оптоварување од А15 до D400
• Номинална големина од 3 до 50 l / s

ACO Oleopass G

• Сепаратори за нафтени производи од фиберглас со вграден бајпас
• Класoве на оптоварување од А15 до D400
• Номинална големина од 6 до 30 l / s
• Максимална брзина на проток преку бајпас врски од 60 до 300 л / с
• Можност за одводнување на големи површини, во комбинација со традиционалните технологии за сепарирање
• За откриени паркинзи

ACO Geopator

• Коалесентни сепаратори на нафтени производи
• Номинални големини 3 и 6 l / s
• За монтажа во подот или вградување во шахта од армиран бетон

ACO Coalisator P

• Коалесцентни сепаратори за нафтени производи
• Класа на оптоварување B125
• Номинални големини 1,5 и 3 l / s
• За монтажа во подот или вградување во шахта од армиран бетон

ACO Oleopator

• Коалесцентни сепаратори за нафтени производи
• Класа на оптоварување D400
• Номинални големини од 3 до 100 l / s
• За монтажа под земјата
• Изработено од високо квалитетен армиран бетон

ACO Oleopass

• Коалесцентни сепаратори за нафта со бајпас
• Класа на оптоварување D400
• Номинални големини од 3 до 100 l / s
• Максимална брзина на проток преку бајпас врски од 60 до 300 л / с
• За монтажа под земјата
• Изработено од високо квалитетен армиран бетон
• За откриени паркинзи

ACO Shut-off Valve

• Автоматски вентил за одвојување на опасни материи
• Изработена од стоманобетон според DIN 4282
• За извршување како средна клапа
• Со електричен погон - перформанси со и без заштита од експлозиви
• Време за затворање 10 секунди
• Можност за фидбек "отворено" / "затворена"

ACO HMS

• Филтер за тешки метали за одводнување на големи области
• Изработен од армиран бетон
• Висока ефикасност на седиментација и филтрација
• Компактна конструкција
• Лесно одржување

ACO GRP Tank

• Резервоар за собирање на опасни материи
• Изработено од фиберглас
• За складирање на големи количини
• Мала тежина
• Висока издржливост
• Голема длабочина на инсталација
• Висока хемиска отпорност