Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO KerbDrain. Choose excellence.

Rondo shopping ceneter, Büdelsdorf, Germany

Уникатниот и иновативен дизајн на системот ACO KerbDrain нуди одводнување и ивица во еден производ, на тој начин не се нарушува површината на патот.

Maria Louisa Boulevard, Varna, Bulgaria

FHWT, Berlin, Germany
Blackpool, UK

Системот ACO KerbDrain е почестен со голем број меѓународни награди, вклучувајќи ја и наградата за иновации на кралицата во Велика Британија.

  • Елегантно решение комбинирајки одводнување и ивица во еден систем
  • Опција за различни големини и профили на тротоарот
  • Идеално решение при еднакви површини, при надолжни наклони ≤ 2% или при многу стрмни делови
  • Ја отстранува потребата од поединечни оттоци и ја остава површината ослободена од секакви решетки
  • Заштитена од вандализам, без делови што се отвараат, благодарение на монолитна структура

Multikom showroom, Plovdiv, Bulgaria