Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Тунел "Ечемишка", АМ "Хемус"

Тунел ‚Ечемишка“ се намира на 42 km от АМ „Хемус“ , основен транспортен коридор от столицата до гр. Варна и големи областни градове в северна България.

Тунелът се състои от две тръби с по две ленти за движение и една аварийна. Всяка от тръбите е с дължина 775 m и светла широчина 12.5 m. Съоръжението е проектирано и изградено в началото на 80-те години. През 2016 започва цялостна реконструкция на тунела.

АСО подпомага проекта по модернизиране на тунела с решения за премахване на течности и опасни вещества от пътната настилка, в случай на инцидентен разлив. Основен фокус на проекта е гарантиране на оптимална сигурност на автомобилния трафик, преминаващ през тунела, защита на околната среда и защита в случай на пожар. 

Събирането на течности от пътната настилка и отвеждане извън тунела е изпълнено с монолитна система ACO Monoblock. Решението се отличава с оптимална стабилност и здравина, устойчивост на натоварване, дълготрайност при метеорологични влияния , третиране с препарати против замръзване, както и опасни вещества. 

Инсталираните улеи гарантират ефективно отвеждане на течности от инцидентен разлив, като по този начин спомагат сигурността в тунела.

Системното решение включва колекторни тръби от неръждаема стомана ACO Pipe и аксесоари към системата, изработени по индивидуален проект, съгласно специфичните изисквания. 

Съдържащите се в отпадните води петролни продукти се отделят със сепаратор ACO Oleopass.

В случай на инцидентен разлив на опасни течности, автоматичната клапа ACO Valve ги отклонява за събиране в резервоар от стъклопласт ACO GRP Tank. 

В допълнение са инсталирани самонивелиращи се капаци за ревизионни шахти ACO Multitop и чугунени капаци за шахти на дренажни колектор от чугун. 

Инсталираното в тунела системно решение отговаря на съвременните Европейски норми за сигурност и дълготрайност, с което подпомага безопасното функциониране на тунела и намалява разходите за неговата поддръжка.

Picture gallery

ACO Продукти:

  • ACO Monoblock PD - монолитни отводнителни улеи
  • ACO Pipe - колекторна система с тръби от неръждаема стомана и аксесоари
  • ACO Оleopass - сепаратор за нефтопродукти
  • ACO GRP танк - резервоар от стъклопласт
  • ACO Valve - автоматична клапа
  • ACO Multitop - самонивелиращи се капаци за ревизионни шахти