Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Multitop е водоотпорен капак за шахта за ревизија, специјално дизајниран за употреба во тунели. Направено од еластично железо со интегрирана заптивка, отпорно на масла и горива.

ACO Multitop

Капак од сферографиско леано железо
Гривна од леано железо
Клуч за отварање на врската со завртки
Нивелирање на клинови за време на инсталацијата