Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Premier Fort Beach, Слънчев бряг

Premier Apart Hotel е разположен на първа линия към морето и разполага с два басейна с прясна вода и детски. ACO подпомага проекта с цялостно решение за управление на отпадните води от кухнята, както и в озеленените зони.  Капаци за достъп ACO Uniface covers за външно и вътрешно приложение са инсталирани в хотела и пешеходните зони извън него. Отводняването на градината и алеите е изпълнено с отводнителни улеи ACO Euroline с композитни решетки.

Picture gallery

ACO Products