Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

пл. Независимост, София

Централният площад на София концентрира на едно място някои от най-важните административни и публични сгради, най-голямата метростанция на града, интензивен пешеходен и автомобилен тра-

фик. Реконструкцията му изисква безпроблемно преминаване на автомобили и пешеходци, както и съхраняване на археологическите паметници и знаковия архитектурен облик.

АСО подпомага функционалността и естетичната градска среда на площада с иновативни решения за повърхностно отводняване.

В зоната са инсталирани бордюри с интегрирано отводняване ACO KerbDrain. Системата е предпочетена, заради своята естетична визия, ниска конструктивна височина, която в случая е необходима поради подземните структури на метростанция „Сердика“, както и високия хидрав-

личен капацитет. На местата, където е необходимо точково отводняване са инсталирани чугунени дъждоприемни решетки ACO Combipoint, които разпределят динамичното натоварване от

трафика и по този начин гарантират равна повърхност и дълготрайна защита на настилката.

В пешеходната зона отводняването е изпълнено с ACO Monoblock – монолитна отводнителна система, изцяло защитена от вандализъм. Цветът на улеите кореспондира с настилката. Цялостния облик на настилката е запазен и с помощта на капаците за достъп до шахтите на улични осветление.

Системата ACO Uniface covers предлага възможност за вграждане на настилката в рамката на капака, което позволява естетична и дискрена визия, като едновременно с това грантира оптимална функционалност и комфорт при преминаване.

Picture gallery

АСО Продукти:

 

Downloads