Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

пл. Жени Патева, Бургас

Реконструкцията на пл. Жени Патева предвижда пълна реконструкция на пространството, при съобразяване с наложилите се пешеходни връзки и съществуващата алейна структура. Целта е местата за отдих и обособената зона за детска площадка да станат още по-зелени и много по-посещавани, като са бъдат въведени и мерки за постигане на достъпна среда.

Picture gallery

АСО подпомага това с функционално и естетично отводняване ACO SlotDrain. Архитектът на проекта избира системата, тъй като тя дава възможност за ефективно отвеждане на повърхностните води от зоната на площада. Едновременно с това, видимата част на отводняването е дискретен тесен слот, който не нарушава визуално линията на настилката. Системата осигурява също така и оптимален комфорт и сигурност при преминаване.

Downloads