Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Производствена база Liebherr, Пловдив

Производствената база на Liebherr е разположена на над 250 дка площ в Радиново, в близост до Пловдив и е една от най-мащабните инвестиции в района. Цялостното управление на повърхностните води от външните площи е изпълнено с решения от ACO.

Основни предизвикателства при проектирането и изграждането на проекта са голямата водосборна площ, както и преминаващите тежки превозни средства и механизация. За гарантиране на оптимална функционалност на отводнителната система са инсталирани отводнителни улеи ACO Monoblock RD, които се отличават с ненадмината устойчивост на най-високи натоварвания до клас F900, както и много висок хидравличен капацитет. В допълнение са инсталирани и улични оттоци ACO Combipoint.

Picture gallery

ACO Продукти: