Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Приморски парк, Бургас

Обектът за реконструкция на Приморски парк в Морската градина в Бургас е значим от една страна със своя голям мащаб, и от друга - с изискването за съчетание на максимална функционалност и естетична визия. Иновативната отводнителна система АCO КerbDrain, съчетаваща бордюр и отводнителен улей позволява оптимално отводняване, без да нарушава повърхността на настилката. В конкретния проект ясно личи свободата при проектиране, която позволява системата, благодарение на специалните си елементи за вътрешен и външен радиус. Дискретност и непрекъсване на линията на настилката предоставя и слотовото отводняване ACO SlotDrain. Системата е идеална за преходи между различни настилки, каквото е и избраното й приложение в конкретния обект. Оптималното отводняване на обекта е осигурено и от монолитната отводнителна система ACO Monoblock, гарантираща комфорт на преминаващите пешеходци. Възможностите за два цвята натюр и антрацит, от своя стра, допринасят за визията. Капаците за достъп ACO Uniface covers гарантират равна повърхност, без прекъсване на настилката, като всички системи и инсталации остават скрити. Защитните решетки за дървета ACO Tree Grills съчетават няколко функции. От една страна, те защитават растенията, като едновременно с това предоставят естетична визия с голямо разнообразие от форми и рамери. Важен момент е дълготрайността на конструкцията, която не се нуждае от допълнителна поддръжка в периода на експлоатация, като едновременно с това е подсигурена срещу вандализъм със специален заключващ механизъм.

Picture gallery

ACO Продукти: