Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Биовет, Пещера

През 2016 г. административната сграда на "БИОВЕТ ПЕЩЕРА" е отличена с наградата „Сграда на годината“. Отличителната архитектурна визия е емблематична както за компанията, така и за града. АСО подпомага проекта с цялостно решение за външно и вътрешно управление на води в административната и производствената сграда.

Отводняването около сградата е изпълнено с дискретно слотово отводняване ACO SlotDrain.  Непрекъснатата повърхност на настилката се постигна  благодарение на капаците за достъп ACO Uniface. В допълнение са инсталирани и капаците на ревизионни шахти са ACO Multitop.

В производствената сграда отводняването  е изпълнено с улеи от неръждаема стомана ACO box channels 125. Хигиеничните улеи с решетки комбинират принципите на хигиенния дизайн, за да осигурят оптимална безопасност на производствения процес и намаляване разходите за поддръжка.  Системата е препоръчително решение за приложения, където се изисква голям хидравличен капацитет. В допълнение към улеите е инсталирана и тръбна система от неръждаема стомана ACO Pipe, която предлага редица предимства пред конвенционалните решения от пластмаса или поцинкована стомана. 

Picture gallery

АСО продукти:

ACO Multitop - капаци за ревизионни шахти

ACO Monoblock RD - монолитни отовнителни улеи

ACO SlotDrain - слотови отводнителни улеи

ACO Uniface covers - капаци за достъп

ACO Gully - точково отводняване от неръждаема стомана

ACO box channel - боксови улеи от неръждаема стомана

ACO Pipe - тръбна система от неръждаема стомана

ACO ShowerDrain - душ-канали от неръждаема стомана