Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Бензиностанции Gazprom

При изграждане на нови обекти, както и при реконструкция и ребрандиране на съществуващи бензиностанции, ACO доставя разнообразие от продукти за веригата Gazprom. В зависимост от изискванията на конкретния проект се инсталира линейно или точково отводняване. И в двата случая се предвижда оптимална функционалност и устойчивост на системите.

 

Освен отводнителни системи, АСО доставя капаци за ревизионни шахти и сепаратори за нефтопродукти.

Picture gallery

АCO Продукти: