Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

АСО Решенија за станбени комплекси

Управување на површински води во станбени зони

ACO е задвижувач на иновации во сите сфери на современото управување со површински води.
Разновидноста на решенија за станбени комплекси нуди многу предности за инвеститорите, дизајнерите, изведувачите, како и услужните компании.
Нашата палета на производи помага да се обезбедат решенија во одговор на сите функционални и естетски барања за управување со водите внатре и надвор од зградите во станбениот комплекс.


Изберете една од апликациите за да дознаете за ACO производи и решенија или преземете ја брошурата ACO Residential Complex Solutions.

Footer

За нас

Силен бренд ширум светот. АСО гарантира професионално одводнување, економичен пречистување, контролирано ослободување и повторна употреба на вода.

Научете повеќе...

ACO низ светот

АСО има канцеларии во над 40 земји и над 30 производствени капацитети на шест континенти.

Контакти

ACO Building elements Ltd.

Скопje, Северна Македониja

office@aco.mk | +389 70 335517


Контакти

TOP