Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Голем број бањи, професионална кујна и спа област под еден покрив. Поради оваа причина хотелите се меѓу проектите со комплексно одводнување. Ако додадеме и високите барања за безбедност и удобност на гостите, како и естетските критериуми - инвеститорите и архитектите имат потреба од професионална поддршка и експертиза во дизајнирање на сеопфатен систем за управување со водите со бескомпромисна функционалност.

ACO Solutions for Hotels and Resorts

ACO има долгогодишно меѓународно искуство во системските решенија за хотели. Богатото ни портфолио на производи и услуги нуди примена во следниве зони:

Footer

За нас

Силен бренд ширум светот. АСО гарантира професионално одводнување, економичен пречистување, контролирано ослободување и повторна употреба на вода.

Научете повеќе...

ACO низ светот

АСО има канцеларии во над 40 земји и над 30 производствени капацитети на шест континенти.

Контакти

ACO Building elements Ltd.

Скопje, Северна Македониja

office@aco.mk | +389 70 335517


Контакти

TOP