Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO. creating the future of drainage

Системите на АСО обезбедуваат решенија за одводнување на животната средина на иднината

За да ги пречекаат екстремните метеоролошки феномени кои се почесто го гледаме, се потребни сеопфатни и детални концепти за одводнување. АСО го постигнува ова со интелигентни решенија кои работат во две насоки: штитат луѓето од водата и обратно - водата од луѓето.


Го гледаме пазарот преку очите на нашите клиенти, се идентификуваме со нивните потреби и создаваме решенија што ги исполнуваат нивните желби. Ние сме лидери на пазарот со широко меѓународно искуство и сеопфатен локален пристап.